homilia – XXII Niedziela Zwykła (rok C), 28 sierpnia 2022
Syr 3, 17-18. 20.28-29; Ps 68, 4.5ac.6-7b.10-11; Hbr 12, 18-19.22-24a; Łk 14, 1. 7-14

homilia – uroczystość NMP Częstochowskiej, 26 sierpnia 2022
Iz 2, 2-5; Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15; Ga 4, 4-7; J 2, 1-11

homilia – XXI Niedziela Zwykła (rok C), 21 sierpnia 2022
Iz 66, 18-21; Ps 117, 1b-2; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30

homilia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2022
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45, 7. 10. 11-12. 14-15; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56

homilia – XX Niedziela Zwykła (rok C), 14 sierpnia 2022
Jr 38, 4-6. 8-10; Ps 40, 2-3. 4. 18; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53

Homilia ks. Adama Tenety SDS, wikariusza generalnego salwatorianów, w czasie Mszy świętej po wprowadzeniu relikwii bł. Franciszka Jordana do kaplicy Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu, 13 sierpnia 2022