W każdej pojedynczej pięciodniowej sesji formacyjnej oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina mogą wziąć udział również kapłani i zakonnicy spoza grupy stałych uczestników Rocznej Drogi Formacji, przeżywając je jako rekolekcje kapłańskie.

 [ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ]

homilia – święto Przemienienia Pańskiego (rok A), 6 sierpnia 2023
Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97, 1-2. 5-6. 9; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9

Rekolekcje „By wierzyć w Kościół Chrystusa i rozeznawać jego drogi...”
poprowadzi bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki

 [ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE ]

homilia – XVII Niedziela Zwykła (rok A), 30 lipca 2023
1 Krl 3, 5. 7-12; Ps 119, 57.72.76-77.127-130; Rz 8, 28-30; Mt 13, 44-52

homilia - święto bł. Franciszka Jordana, prezbitera i założyciela (u salwatorianów i salwatorianek), 21 lipca 2023
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8.10; Mt 28, 16-20