homilia – święto (u salwatorianów) bł. Franciszka Jordana, 21 lipca 2022
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 10; Mt 28, 16-20

homilia – XVI Niedziela Zwykła (rok C), 17 lipca 2022
Rdz 18, 1-10a; Ps 15, 1b-2.3.4b.4c-5; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42

homilia – XIV Niedziela Zwykła (rok C), 3 lipca 2022
Iz 66, 10. 12-14c; Ps 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12. 17-20

Rekolekcje „Kapłan człowiekiem wiary” poprowadzi:
bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej