Posłannictwo Salwatorianów

SalvatorMy salwatorianie, jesteśmy powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa, Boskiego Zbawiciela, 
przez życie jako wspólnota w Kościele Powszechnym dla posługi apostolskiej.
Tak jak nasz Założyciel, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, głosimy wszystkim ludziom zbawienie,
które objawiło się w Jezusie Chrystusie, aby przez życie, jakie prowadzimy i w całym naszym apostołowaniu
wszyscy mogli "poznać Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,3).

To wskazanie każe nam dzielić się powołaniem apostolskim ze wszystkimi ludźmi. Jesteśmy gotowi służyć wszędzie i wszystkim ludziom, wszelkimi sposobami i środkami, którymi nas natchnie miłość Chrystusa.

Wierzymy w pełną miłości Bożą pomoc w rozpoznawaniu znaków czasu i w odważnym odpowiadaniu na nie w każdym miejscu i czasie. Dzisiaj te znaki wzywają nas, byśmy byli proroczym głosem odnowy Kościoła i świata przez: przekazywanie ewangelicznych wartości w sposób współczesny i w dialogu z każdą kulturą; pobudzanie ludzi świeckich do wypełnienia ich zobowiązań chrzcielnych, podejmowania funkcji kierowniczych, posług liturgicznych i charytatywnych; przyłączanie się do ubogich w zwalczaniu współczesnych form zła, które uniemożliwiają w pełni ludzkie życie, w szczególności niesprawiedliwości społecznej, ubóstwa i przemocy we wszelkich ich formach.

My, salwatorianie, dążymy do wypełnienia naszego posłannictwa przez jedność z tymi, którym posługujemy, ukazując ludziom dobroć i łagodność Boga, naszego Zbawiciela". To Posłannictwo inspiruje i wzywa dzisiaj salwatorianów do poszukiwania nowych dróg apostolskiego oddziaływania, które staną się odpowiedzią na znaki i wyzwania współczesnego świata.