homilia – XIX Niedziela Zwykła (rok C), 7 sierpnia 2022
Mdr 18, 6-9; Ps 33, 1.12. 18-19. 20. 22; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48

homilia – XVIII Niedziela Zwykła (rok C), 31 lipca 2022
Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21

homilia – XVII Niedziela Zwykła (rok C), 24 lipca 2022
Rdz 18, 20-32; Ps 138, 1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13