Rekolekcje Lectio Divina 18-26 lutego 2023

W dniach 18-26 lutego 2023 roku zapraszamy na rekolekcje lectio divina „Bóg życia czy bożek pustki?”. W klimacie pełnego milczenia zapraszamy do modlitwy słowem Bożym z ksiąg Machabejskich. Rekolekcje poprowadzi Piotr Szyrszeń SDS, duszpasterz salwatoriańskiego Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu. Tę serię rekolekcji polecamy szczególnie osobom, które po odprawieniu rekolekcji lectio divina według czterech Ewangelii chcą kontynuować drogę lectio divina.

Data rozpoczęcia: sobota, 18 lutego 2023, godz. 15:00

Data zakończenia: niedziela, 26 lutego 2023, godz. 13:00

Miejscowość: Międzywodzie (wyspa Wolin, woj. zachodniopomorskie)

Organizator: Dom Formacji Kapłańskiej i Zakonnej

Kontakt:

 Ofiara w związku z udziałem w rekolekcjach: ... PLN.

=== === ===

Rekolekcje lectio divina oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym, która dostępna jest dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze słowem Bożym: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Na dynamikę lectio divina - idąc za intuicją Gwidona II Kartuza wyrażoną w „Liście o życiu kontemplacyjnym” z 1150 roku (znanym również jako „Drabina mnichów” albo „Drabina raju”) - składają się cztery etapy realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja). Wierne i cierpliwe kroczenie drogą lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. 

Benedykt XVI tak scharakteryzował lectio divina w adhortacji apostolskiej o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła: „Rozpoczyna się ona czytaniem (lectio) tekstu, które rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treści: co mówi tekst biblijny sam w sobie? Bez tego etapu istnieje ryzyko, że tekst stanie się tylko pretekstem, by nigdy nie wyjść poza własne myśli. Następuje później rozważanie (meditatio), w którym stawiamy sobie pytanie: co mówi tekst biblijny nam? Tutaj każdy osobiście, ale także wspólnota powinna otworzyć się na nie i z nim skonfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej. Dochodzi się następnie do etapu modlitwy (oratio), która zakłada pytanie: co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia. Wreszcie lectio divina kończy się kontemplacją (contemplatio), podczas której przyjmujemy – jako dar Boga – Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się: jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga się od nas Pan? Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian: «Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe » (12, 2). Kontemplacja ma bowiem wyrobić w nas mądrościową wizję rzeczywistości, według Boga, i uformować w nas « zamysł Chrystusowy » (1 Kor 2, 16). Słowo Boże jawi się tutaj jako kryterium rozeznania: jest ono « żywe, (...) skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca » (Hbr 4, 12). Warto też przypomnieć, że lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości” (Verbum Domini, nr 87).

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych