homilia – I Niedziela Wielkiego Postu (rok A), 26 lutego 2023
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-6b.12-14 .17; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11

homilia – Środa Popielcowa, 22 lutego 2023
Jl 2, 12-28; Ps 51, 3-6b.12-14.17; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6.16-18

homilia – VII Niedziela zwykła (rok A), 19 lutego 2023
Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103, 1b-4.8.10.12-13; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

homilia – VII Niedziela zwykła (rok A), 19 lutego 2023
Kpł 19, 1-2.17-18; Ps 103, 1b-4.8.10.12-13; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

Od 19 lutego (ndz.) do 25 lutego (sob.) - od godz. 15.00 do godz. 17.00

homilia – poniedziałek 6. tygodnia zwykłego (rok I), 13 lutego 2023
Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50, 1bcd.8.16b-17.20-21; Mk 8, 11-13