homilia – uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2023
Iz 60, 1-6; Ps 72, 1b-2.7-8.10-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

Zapraszamy osoby duchowne, konsekrowane i świeckie...

Rekolekcje lectio divina prowadzone metodą bibliodramy
REKOLEKCJE 11-15 marca 2023 ODWOŁANE

homilia – I Niedziela Adwentu (rok A), 27 listopada 2022
Iz 2, 1-5; Ps 122, 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44

homilia –  św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 20 listopada 2022
Ap 21, 5-7; Ps 124 (123) 2-3.4-5.7b-8; Kol 1, 12-20; Mt 10, 28-33