homilia – święto (u salwatorianów) bł. Franciszka Jordana, 21 lipca 2022
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 10; Mt 28, 16-20

homilia – XIV Niedziela Zwykła (rok C), 3 lipca 2022
Iz 66, 10. 12-14c; Ps 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12. 17-20

Artykuł „Ojciec Franciszek Jordan wobec tajemnicy Eucharystii” ukazał się w „Salwatoriańskim Biuletynie Postulacyjnym” (nr 17, grudzień 2004).

Święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
1 Kor 15, 1-8; Ps 19, 2-3. 4-5; J 14, 6-14