homilia – 29. Niedziela Zwykła (rok B), 17 października 2021
Iz 53, 10-11; Ps 33, 4-5.18-20.22; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45

homilia – XXVIII Niedziela Zwykła (rok B), 10 października 2021
Mdr 7, 7-11; Ps 90, 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12-13; Mt 5, 3; Mk 10, 17-30

homilia – XXVII Niedziela Zwykła (rok B), 3 października 2021
Rdz 2, 18-24; Ps 128, 1b-2. 3-4. 5-6; Hbr 2, 9-11; Mk 10, 2-16

homilia – XXVI Niedziela Zwykła (rok B), 26 września 2021
Lb 11, 25-29; Ps 19, 8.10.12-13.14; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43.45.47-48

homilia – XXI Niedziela Zwykła (rok B), 22 sierpnia 2021
Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ps 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23; Ef 5, 21-32; J 6, 55. 60-69

homilia– uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2021
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45, 7 i 10. 11-12. 14-15; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56