homilia – XIX Niedziela Zwykła (rok B), 8 sierpnia 2021
1 Krl 19, 4-8; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Ef 4, 30 – 5, 2; J 6, 41-51

homilia – XVIII Niedziela Zwykła (rok B), 1 sierpnia 2021
Wj 16, 2-4. 12-15; Ps 78, 3.4bc.23-24.25.54; Ef 4, 17. 20-24; J 6, 24-35

homilia - święto bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, prezbitera i założyciela
(u salwatorianów i salwatorianek), 21 lipca 2021
Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8.10; Mt 28, 16-20

homilia – poniedziałek 7. tygodnia wielkanocnego, 17 maja 2021
Dz 19, 1-8; Ps 68, 2-3. 4. 5ac. 6-7b.; J 16, 29-33