homilia – czwartek V tygodnia okresu zwykłego, 10 lutego 2022
1 Krl 11, 4-13; Ps 106, 3-4. 35-36. 37. 40; Mk 7, 24-30

homilia – V Niedziela Zwykła (rok C), 6 lutego 2022
Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138, 1b-5. 7e-8; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11

homilia – piątek IV tygodnia okresu zwykłego (rok II), 4 lutego 2022
Syr 47, 2-11; Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51; Por. Łk 8, 15; Mk 6, 14-29

homilia – II niedziela zwykła (rok C), 16 stycznia 2022
Iz 62, 1-5; Ps 96, 1-2a. 2b-3. 7-8. 9. 10ac; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-11