homilia – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 10 kwietnia 2022
Iz 50, 4-7; Ps 22, 8-9.17-18a.19-20.23-24; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14 – 23, 56

homilia – III Niedziela Wielkiego Postu (rok C), 20 marca 2022
Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103, 1b-8.11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Łk 13, 1-9

homilia – VIII Niedziela Zwykła (rok C), 27 lutego 2022
Syr 27, 4-7; Ps 92, 2-3.13-14.15-16; 1 Kor 15, 54b-58; Łk 6, 39-45

homilia – piątek VII tygodnia okresu zwykłego, 25 lutego 2022
Jk 5, 9-12; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12; Mk 10, 1-12

homilia – środa VII tygodnia okresu zwykłego (rok II), 23 lutego 2022
Jk 4, 13-17; Ps 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11; J 14, 6; Mk 9, 38-40

homilia – czwartek VI tygodnia okresu zwykłego (rok II), 17 lutego 2022
Jk 2, 1-9; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7; Mk 8, 27-33