homilia – uroczystość Narodzenia Pańskiego (Msza w nocy), 25 grudnia 2021
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13; Tt 2, 11-14; ; Łk 2, 1-14

homilia – IV Niedziela Adwentu, rok C, 19 grudnia 2021
Mi 5, 1-4a; Ps 80, 2ac. 3b. 15-16. 18-19; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 39-45

homilia - III Niedziela Adwentu, rok C, 12 grudnia 2021
So 3, 14-17; Iz 12, 2. 3. 4bcd. 5-6; Flp 4, 4-7;Łk 3, 10-18

homilia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2021
Rdz 3, 9-15.20; Ps 98, 1b-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38