Rekolekcje „Kapłan człowiekiem wiary” poprowadzi:
bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej